MUZYKA BAROKOWA

Muzyka barokowa – powstanie i rozkwit

Data powstania muzyki barokowej jest trudna do ustalenia , jednak w XVII wieku styl muzyki zaczął ewoluować i odbiegać od dotychczasowych reguł. Jednym z najbardziej znanych twórców tej muzyki był Jan Sebastian Bach urodzony 21 marca 1685 r. w środkowych Niemczech. Równie istotnym twórcą był Antonio Vivaldi urodzony 4 marca 1678 w Wenecji. Nie można pominąć również Jerzego Fryderyka Handel’a żyjącego w latach 1685-1759, który był jednym z najwybitniejszych muzyków wszechczasów. Pisał on dzieła orkiestrowe, dramatyczne oratoria, muzykę kameralną, opery., a to jedynie część z jego dorobku artystycznego.

Gatunkiem, który rozwinął się w baroku jest opera. Za pierwsze dzieło operowe uznana jest „Dafne” Jakuba Peri (1597r.). Opera która jest połączeniem dramatu , muzyki, plastyki, baletu, oświetlenia i efektów specjalnych, wtedy jeszcze nie wyglądała jak znane nam współcześnie opery. Nie było tak wielu elementów zdobniczych sceny, balety czy wymyślnego oświetlenia, jednak ówczesne dzieła pozwoliły przetrwać tej formie, a później i rozwijać się aż do czasów nam współczesnych.